CENÍK

 
 

Individuální terapie

55 min. / 800 Kč

Vypracování zprávy

800 Kč

Vypracování odborného stanoviska

dle rozsahu, min. 1 000 Kč

Bez sankce je možné sezení zrušit nejpozději 48 hodin předem. V případě zrušení v kratší lhůtě je hrazena celá sazba.

Poradenství není hrazené ze zdravotního pojištění, je poskytováno za přímou úhradu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!