CENÍK

 
 

Individuální terapie

55 min. / 600 Kč

Párová terapie

80 min. / 1 000 Kč

Vypracování zprávy

600 Kč

Vypracování odborného stanoviska

dle rozsahu, min. 1 000 Kč

Bez sankce je možné sezení zrušit nejpozději 48 hodin předem. V případě zrušení v kratší lhůtě je hrazena celá sazba.

Poradenství není hrazené ze zdravotního pojištění, je poskytováno za přímou úhradu.